Văn bản mới nhất
Số 4314 UBND V.v rà soát việc tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người
Số 02 CT-UBND Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
Số 1288 STP-BTTP V v đăng tải tài liệu pháp luật trên Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh và Cổng thông tin điện tử thành phần Sở Tư pháp
Số 2439 QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung lực lượng tham gia Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát liên ngành số 1,2,3 của thị xã
Số 8471 UBND-DL1 V v Đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các KCN, nhà máy, xí nghiệp, trường học
Số 8447 UBND-GD v v Bồi dưỡng giáo viên phổ thông theo yêu cầu của vị trí việc làm
Số 519-CV TU V v tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Số 1333 PGD&ĐT V v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn theo Chương trình ETEP trên hệ thống LMS của VNPT cho GVPT và CBQL cốt cán
Số 1331 PGDĐT V v tổ chức kỳ thi cấp Trường đối với cấp TH, THCS Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2021-2022
Số 4545 UBND Về việc phối hợp thực hiện an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác PCD COVID-19
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1289/KH-PGD&ĐT Số 1289 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thị xã năm học 2021-2022 15/11/21
1280/KH-PGD&ĐT Số 1280 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học” 12/11/21
1262/KH-PGD&ĐT Số 1262 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn sử dụng các Hệ thống, phần mềm hỗ trợ công tác dạy học trực tuyến, tạo video bài giảng khai thác các chức năng quét mã QR phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 06/11/21
1239/PGD&ĐT Số 1239 PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 11 2021 và Phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 11 01/11/21
1229/KH-PGDĐT Số 1229 KH-PGDĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 28/10/21
1192/KH-PGD&ĐT Số 1192 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Kiểm tra chuyên ngành đối với trường MN, TH, THCS và TH&THCS Năm học 2021-2022 21/10/21
1189/HD-PGD&ĐT Số 1189 HD-PGD&ĐT HƯỚNG DẪN Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều 19/10/21
1159/KH-PGD&ĐT Số 1159 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ TU ngày 5 8 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận trong tình hình mới của Ngành Giáo dục và Đào tạo 11/10/21
1157/KH-PGD&ĐT Số 1157 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2021-2022 11/10/21
1143/PGD&ĐT Số 1143 PGD&ĐT V v triển khai hoạt động tẩy giun cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2021 06/10/21
1138/KH-PGD&ĐT Số 1138 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thị xã năm học 2021 - 2022 05/10/21
1114/KHLN/PGD&ĐT-PYT- TTYT Số 1114 KHLN PGD&ĐT-PYT- TTYT KẾ HOẠCH Phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác y tế trường học và đánh giá, xếp loại công tác y tế trường học năm học 2021-2022 29/09/21
1107/KH-PGD&ĐT Số 1107 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm học 2021-2022 27/09/21
1092/KH-PGD&ĐT Số 1092 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, Thể thao năm học 2021-2022 22/09/21
1094/PGD&ĐT Số 1094 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học 22/09/21
1082/KH-PGD&ĐT Số 1082 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Y tế trường học năm học 2021-2022 20/09/21
1071/KH-PGD&ĐT Số 1071 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2030 17/09/21
1065/KH-PGD&ĐT Số 1065 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của ngành Giáo dục và Đào tạo 16/09/21
1044/KH-PGD&ĐT Số 1044 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phòng ngừa về tội phạm ma túy, tác hại của tệ nạn ma túy và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã Đông Triều, giai đoạn 2021 - 2025 13/09/21
1038/KH-PGD&ĐT Số 1038 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn 2021 - 2025 10/09/21
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 282 mục.
trong 15